Het wonder van de Israëlische wijn

Wijn staat centraal in de viering van het joods én christelijk leven. Jezus veranderde water in wijn, maar waar diende wijn nog meer voor? En hoe kan het dat de Herziene Statenvertaling over “nieuwe wijn” spreekt en de Nieuwe Bijbelvertaling over “wijn”? Is er een verschil?
Je kunt het hier lezen.