Wijn staat centraal in de viering van het joods én christelijk leven. Jezus veranderde water