Gebed om genade

Geef mij de genade mij ten diepste verenigd te voelen met al het bestaande.
Zodat ik U in alles en iedereen om mij heen kan zien.
Uw machtige hand,
Uw scheppende kracht,
Uw levensadem in alles dat ademt en leeft!