Gebed voor de dieren

Bidden voor dieren is niets nieuws. De meest bekende vertegenwoordiger van het gebed voor dieren is wellicht Franciscus van Assisi. Aandacht en gebed voor dieren is al eeuwen van generatie op generatie doorgegeven. Onderstaand vind je zo’n gebed, vrij vertaald naar het testament van Rabbi Nachman Goldstein.

Eeuwige Schepper,

Niet alleen om de mentale en fysieke pijn die ik bij andere mensen heb veroorzaakt, smeek ik om vergeving, maar ook om alle dingen die ik verkeerd heb gedaan tegenover Uw schepping. Ik smeek om vergeving van al Uw schepselen – van de kleinsten tot de grootsten, van dieren en mensen, dood en levend. Ik smeek alle levende zielen, die eens waren of nog steeds zijn, om mij genade te schenken voor alle pijn die ik bij hun door mijn keuzen veroorzaakt heb. Moge ik beschermd Zijn in de schaduw van Uw goedheid waaruit U al het leven gemaakt hebt. Amen.