over Kerk & Dier

In de jaren ’90 kwam een interkerkelijke groep mensen samen in de Mariaparochie in Bussum. Ze vergaderden over een belangrijke vraag: ‘hoe gaan we als kerk om met het milieu?’ Maand na maand werd er vergaderd over flessendoppen, luchtvervuiling en een autovrije zondag. Dieren waren een struikelblok. Want hoe praat je over dieren als de slager op de eerste rij in de kerkbank zit? Ook al was het geen makkelijk onderwerp, zeven mensen uit verschillende kerken meden het dier niet. Juist niet. “Voordat we het gaan hebben over flessendoppen, moeten we eerst kijken waar bloed vloeit,” redeneerden zij.

De Nederlandse Raad van Kerken vond het goed, de groep kreeg zelfs een eigen naam: Werkgroep Kerk & Dier. Binnen de Werkgroep werd een geloofsbrief ontwikkeld tegen de wrede behandeling van dieren. Waar de Wereldraad van Kerken (in het kader van het Conciliar Proces voor Vrede, Gerechtigheid en Heelheid der Schepping) in 1989 de bioindustrie al scherp veroordeeld had, wees de Raad van Kerken in Nederland dit rapport af. Met het gevolg dat Werkgroep Kerk en Dier niet meer welkom was in de kerk en dus op 24 juni 1997 zelfstandig verder ging als Stichting Kerk en Dier. De vele brieven, publicaties en conversaties brachten goede veranderingen, maar zonder financiële steun was het moeilijk voor Kerk & Dier om te groeien. Op 1 maart 2013 is Stichting Kerk en Dier door gebrek aan baten dan ook opgehouden te bestaan.

Enkele jaren later, stuitte huidige voorzitter Marloes van de Goor op het opgehouden Kerk & Dier en heeft zij het aanvankelijke bestuur benaderd met de vraag of een herstart mogelijk was. Dit wilden ze graag, maar zagen ze gezien de geschiedenis en hun inmiddels hogere leeftijd, zelf niet meer zitten. En dus is Kerk & Dier, met warme instemming en voortbouwend op het werk van de generatie voor haar, sinds 2017 weer actief. Met veel dank en eer aan haar aanvankelijke oprichters: Mw. Marianne Dart, Mw. Ella Beekman, Mw. Bep de Boer, Dhr. Peter Eicholtz, Mw. Ellen Kegge, Mw. Valentina Meszaros, Mw. Marijke Santen en Mw. Hannie Tervrugt. 

Vandaag de dag wordt Kerk & Dier geleid door Marloes van de Goor (voorzitter), Bart Dart (secretaris; zoon van de hierboven genoemde Marianne Dart) en Evelien van Doorn (penningmeester).

We blijven werken aan interreligieuze en interkerkelijke acceptatie van het dier als bewust levend wezen. Dit doen we door onze tweewekelijkse nieuwsbrief met meer dan 6.000 abonnees, lezingen en educatie-materiaal. Wil je ons uitnodige of op een andere manier samenwerken? Neem contact met op, dan praten we snel verder. 

U mag alles op deze website kopiëren of verspreiden mits voorzien van onze naam en website: Kerk en Dier, www.kerkendier.nl