Gebed om inzicht voor andere mensen

Lieve God,

Mijn ziel schreeuwt om Uw schepping.

Om de jagers in het veld die genadeloos schieten wat ze willen.

Om de mensen die niet kijken en ook niets doen.

Om de vele plastic pakjes in de supermarkt om de lijkjes van Uw geschapen dieren.

Vergeef de mensen, God.

Open hun hart, hun ziel en hun denken.

Geef hen het inzicht om te stoppen met het doden van degenen die Uw levensadem dragen.

Geef hen de wil om te stoppen met het medeplichtig zijn aan het doden van onschuldigen.

Help hen Uw schepselen liefhebben zoals U ons lief hebt.

Help hen genade tonen zoals U ons genadig bent.

Amen