God is trots op Zijn schepping

Als je er goed over nadenkt, is het logisch: ben jij ook niet trots als je iets moois hebt gemaakt? God heeft de mens naar Zijn eigen beeld gemaakt en de mens de opdracht gegeven om voor de dieren te zorgen. Net als dat God de mensen kent, kent God de dieren. God zelf aan het woord (Job 38:41-39:7):

Wie verschaft de raaf zijn voedsel, wanneer zijn jongen God aanroepen, wanneer ze zonder voedsel rondzwerven? Weet jij wanneer de berggeit moet werpen? Ben jij getuige van de weeën van de hinde? Kun jij de maanden tellen dat ze moet dragen, weet jij wanneer ze moet baren, wanneer ze hurkt om te jongen, om van haar kalveren verlost te worden? Haar kroost wordt sterk en groeit op in het vrije veld, dan gaat het weg en het komt niet meer terug. Wie heeft de wilde ezel zijn vrijheid gegeven, wie heeft de balker van zijn banden bevrijd? Ik laat hem wonen in de wildernis, de zoutvlakte is zijn domein.