Stichting Ignea

Kerk en Dier valt onder Stichting Ignea. Stichting Ignea is bij de Kamer van Koophandel ingeschreven onder nummer 58344047 (RSIN: 852996330) en aangemerkt als ANBI).

Stichting Ignea wordt op geheel vrijwillige basis bestuurd door mw. Marloes van de Goor (voorzitter), dhr. Bart Dart (secretaris) en mw. Evelien van Doorn (penningmeester). De bestuurders en vrijwilligers van Stichting Ignea ontvangen eveneens geen vergoeding voor hun werkzaamheden.

Over Stichting Ignea
Stichting Ignea is opgericht in 2013 door Marloes van de Goor. De naam ‘Ignea’ komt van het Latijn, waar het “passievol” of “vurig” betekent. De afzonderlijke letters van Ignea hebben nog een betekenis en staan voor de Latijnse woorden: iusta gratia naturae et animalium – een rechtvaardige en genadige behandeling voor natuur en dier.

Bereik
Stichting Ignea’s maandelijkse digitale nieuwsbrief wordt door +6.000 mensen gelezen (open rate, januari 2022).

Financiën
Op dit moment (update 1 januari 2022) heeft Stichting Ignea geen baten, lasten of giften ontvangen. Gemaakte tijd en kosten zijn privé voldaan. Stichting Ignea heeft zich nog niet bezig gehouden met het werven van fondsen of donaties.

Tijdlijn in een notendop
Stichting Ignea verzet werk met een klein team aan vrijwilligers. Ons werk is doorlopend en sinds onze oprichting in 2013 hebben we ons bezig gehouden met het doen van Bijbels onderzoek, het ontwikkelen van educatiemateriaal, het schrijven van blogs, het voorbereiden en geven van lezingen en workshops, het houden van pastorale gesprekken en (online) Bijbelkring. In 2018 vond, in overleg met voormalig voorzitter mw. Marianne Dart, de herstart van Werkgroep Kerk & Dier plaats ditmaal afgekort tot ‘Kerk & Dier.’
In 2019 hebben we ‘Geschenk‘ gepubliceerd. In 2020 zijn we gestart met het geven van een Online Bijbelkring en hebben we de vierde (2020) en vijfde druk (2021) van onze Gedichtenbundel gepubliceerd.

X