Over

Wij zijn Kerk & Dier: mensen die leven mét de schepping. 

Dieren worden bijna uitsluitend gezien en gebruikt als ‘dingen’ en ‘producten.’ Dat is niet hoe God het heeft bedoeld. 

God heeft niet alleen de mensen, maar ook de dieren een levensadem ingeblazen. Dieren hebben een bewustzijn en kunnen net zo veel voelen als mensen. In het paradijs werden geen dieren gegeten (Gen. 1:29-30) en God sloot na de zondvloed een verbond (Gen. 9:8-17) met mens én dier: dit nooit meer.

Maar wat doen wij met de schepping? Hoe gaan we om met de dieren en de natuur die God aan ons heeft toevertrouwd?

Als we eerlijk zijn, doen we het niet goed. Allesbehalve.
En daarom is Kerk & Dier er. Wij willen leven mét de schepping. Precies zoals God ons heeft gevraagd.

We begrijpen dat je dit misschien voor het eerst hoort. Daarom schrijven we erover op onze blog. Heb je vragen, wil je iets delen, of ons uitnodigen in je kerk, kring of voor een evenement? Stuur ons dan een bericht. We helpen je graag.

Wie we zijn? Wij zijn Kerk & Dier. 
Kerk & Dier werkt interkerkelijk, is onderdeel van Stichting Ignea, gevestigd in Renswoude en sinds 2013 ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 58344047. Stichting Ignea is aangemerkt als ANBI, RSIN: 852996330. De focus van Kerk & Dier is educatie: we willen jou inspireren om mét de schepping te leven. Voor jezelf, voor de dieren, maar in de eerste plaats tot eer van God! 

Bestuur 
Kerk & Dier wordt geheel op vrijwillige basis (en zonder vergoeding) bestuurd door mw. Marloes van de Goor (voorzitter), dhr. Bart Dart (secretaris) en mw. Evelien van Doorn (penningmeester).

Wil je Kerk & Dier helpen?
Daar zijn we erg blij mee. Helpen kan op verschillende manieren. Hier lees je hoe. 

Hoe Kerk & Dier begonnen is?
In de jaren ’90 kwam een interkerkelijke groep mensen samen in de Mariaparochie in Bussum. Ze vergaderden over een belangrijke vraag: ‘hoe gaan we als kerk om met het milieu?’ Maand na maand werd er vergaderd over flessendoppen, luchtvervuiling en een autovrije zondag. Dieren waren een struikelblok. Want hoe praat je over dieren als de slager op de eerste rij in de kerkbank zit? Ook al was het geen makkelijk onderwerp, zeven mensen uit verschillende kerken meden het dier niet. Juist niet. “Voordat we het gaan hebben over flessendoppen, moeten we eerst kijken waar bloed vloeit,” redeneerden zij.

De Nederlandse Raad van Kerken vond het goed, de groep kreeg zelfs een eigen naam: Werkgroep Kerk & Dier. Binnen de Werkgroep werd een geloofsbrief ontwikkeld tegen de wrede behandeling van dieren. Waar de Wereldraad van Kerken (in het kader van het Conciliar Proces voor Vrede, Gerechtigheid en Heelheid der Schepping) in 1989 de bioindustrie al scherp veroordeeld had, wees de Raad van Kerken in Nederland dit rapport af. Met het gevolg dat Werkgroep Kerk en Dier niet meer welkom was in de kerk en dus op 24 juni 1997 zelfstandig verder ging als Stichting Kerk en Dier. De vele brieven, publicaties en conversaties brachten verandering, maar werden met name genegeerd. Op 1 maart 2013 is Stichting Kerk en Dier door gebrek aan baten en interactie opgehouden te bestaan.

Na vier jaar stilte, heeft Marloes van de Goor namens Stichting Ignea, Kerk & Dier op 22 november 2017 weer nieuw leven ingeblazen. Niet uit zichzelf, maar voortbouwend op het werk van de generatie voor haar. Met veel dank en eer aan haar aanvankelijke oprichters:

Mw. Marianne Dart
Mw. Ella Beekman

Mw. Bep de Boer
Dhr. Peter Eicholtz
Mw. Ellen Kegge
Mw. Valentina Meszaros
Mw. Marijke Santen
Mw. Hannie Tervrugt 

X