Lezingen

Wil je meer over de schepping, mens en dier in de Bijbel weten? Nodig ons dan uit voor een leerzame en interactieve lezing of workshop. Op aanvraag en met veel enthousiasme gegeven. Stuur ons een bericht om direct een lezing in te plannen. Of download onze flyer voor een totaaloverzicht.

1. De wonderlijke wereld van de dieren
Waarom heeft God de dieren gemaakt? Aan de hand van de Bijbel wordt het bijzondere dierenrijk verkend.

2. Leven met de schepping
Wat is er tussen de schepping, Adam en Noach gebeurd? Met de Bijbel als basis leren we over het leven zoals het bedoeld is.

3. Groen geloof: rentmeesterschap
Hoe kan je goed voor de schepping zorgen? De Bijbel staat vol wijze lessen om goed, gezond en verantwoord te leven.

4. (On)verklaarbare dieren
Adelaar, behemoth en leviathan: een lezing over de bijzondere (en vaak onjuist vertaalde) dieren in de Bijbel en hun betekenis.

5. Onverbreekbaar verbond: God, mens, dier en natuur
God sloot verbonden met mens én dier. Leer vanuit de Bijbel en Talmoed over onze plaats in het universum.

6. Schepping en bewustzijn
Wat betekent het dat God mens en dier een levensadem ingeblazen heeft? Een wetenschappelijke verkenning van de Bijbel.

7. De zeven vruchten van Israël
Een verkenning van de zeven Bijbelse vruchten en hun betekenis voor lichaam, ziel en de wereld om ons heen.

Download onze flyer.

X