Herders gezocht: het dier is terug in de kerk

Kerk & Dier gaat de kerk weer in. Opnieuw, want in de jaren ’90 functioneerde de toenmalige “Werkgroep Kerk en Dier” nog als onderdeel binnen de Nederlandse Raad van Kerken. Totdat de stekker er uit werd getrokken. De werkgroep ging verder als zelfstandige stichting, maar moest in 2013 door gebrek aan baten en interactie haar werkzaamheden staken. 

De missie van Kerk & Dier is simpel: samenleven mét de schepping, niet tegen de schepping. “Al het mooie en goede dat God gemaakt heeft, buiten we als mensen langzaam uit. Iedereen weet wat we met dieren doen, maar veel mensen zijn vergeten dat dieren ook Gods levensadem in zich dragen. Bewustwording dat het ook anders kan, is een eerste stap in de goede richting en daar helpt Kerk & Dier bij,” zegt voorzitter Marloes van de Goor, twee generaties verder. Samen met secretaris Bart Dart en penningmeester Evelien van Doorn heeft ze het nieuwe Kerk en Dier weer leven ingeblazen.

Met lezingen als: “Waarom heeft God dieren gemaakt?”, workshops als: “Gezondheid en de Bijbel,” kritische doordenkers en wekelijkse inspiratieposts op haar website, biedt Kerk & Dier handvatten voor iedereen.

“We willen vanuit de rijke inhoud van de Bijbel mensen inspireren om te leven zoals het in het paradijs bedoeld was. Binnen het Jodendom spreken we over: Tikkun Olam, het repareren van de wereld, daar hebben we allemaal een taak in. De Bijbel zit vol bijzondere betekenissen en vol verborgen schatten waar het mens, dier en natuur betreft,” verklaart van de Goor.

Kerk en Dier heeft zich in de ontwikkeling van educatie uitsluitend gebaseerd op de grondteksten van de Bijbel. In navolging van haar missie om meer mensen bewust te maken van de Bijbelse opdracht om met de schepping te leven, biedt Kerk & Dier:

  • Voor kerken: lezingen en workshops;
  • Voor kerkelijke groepen en verenigingen: lezingen en workshops;
  • Voor middelbare scholen: gastlessen en digitale live-uitwisselingen met Israëlische studenten om samen over de Bijbel te leren.

Voor meer informatie over Kerk & Dier en boekingen voor lezingen en workshops, bezoek: www.kerkendier.org

Facebook: https://www.facebook.com/kerkendier
Instagram: https://www.instagram.com/kerkendier/
Twitter: https://twitter.com/kerkendier
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/11286425/ 

Over Kerk & Dier  
Kerk & Dier werkt interkerkelijk, is onderdeel van Stichting Ignea, gevestigd in Leiden en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 58344047. Stichting Ignea is aangemerkt als ANBI, RSIN: 852996330.

Lees meer over de geschiedenis van Kerk & Dier

X