Algemene Voorwaarden

Op deze pagina vindt u de algemene voorwaarden van www.kerkendier.nl , zoals deze beschikbaar is gesteld door Stichting Ignea Foundation – Kerk en Dier . In deze algemene voorwaarden geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden en wat het beleid is van aankopen in onze winkel.

Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis. U mag alles kopiëren, verspreiden of op andere wijze gebruiken, zolang voorzien van bronvermelding. Het intellectueel eigendom berust bij Stichting Ignea Foundation – Kerk en Dier.

Retour beleid en prijzen

Na aankoop van een product of dienst uit onze webshop, kunt u deze binnen 14 dagen op eigen kosten retourneren. Dit geldt niet voor digitale producten of boeken.

Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met Stichting Ignea Foundation – Kerk en Dier te mogen claimen of te veronderstellen.

Stichting Ignea Foundation – Kerk en Dier streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op onze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. Stichting Ignea Foundation – Kerk en Dier aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

Wijzigingen

Mochten deze algemene voorwaarden wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van www.kerkendier.nl op deze pagina.

X