Gebed voor de dieren

Heer, wees ons nabij wanneer wij met onze dagelijkse beslissingen het lot van de dieren bezegelen. Open ons hart voor hun nood. Geef dat wij hun recht op leven met de grootste zorgvuldigheid afwegen tegen onze belangen. Sta ons toe met Uw Liefde de aarde opnieuw op te bouwen.

Amen.