De Liefde van God

Vader, ik ben omringd door Uw liefde.
U bent voor mij en achter mij,
U bent naast mij, op de plaats waar ik mijzelf zie, en overal waar ik ga.
U bent in alles waarnaar ik kijk,
In de geluiden die ik hoor en in iedere hand die zich naar de mijne uitstrekt.

In U verdwijnt de tijd en in U wordt plaats een zinledig geloof.
Want wat Uw kind omringt en hem veilig beschermt, is de liefde Zelf.
Er is geen andere Bron dan U, en er is niets dat buiten Uw ene schepping staat of verstoken is van Uw liefde.
Hierom bid ik U: laat anderen alstublieft de liefde zien die U in uw hele Schepping hebt gelegd.
Vader, ik kom in Uw eigen Naam tot U,

Amen