Bid met heel de schepping


Wij loven U, Vader,
met alle schepselen die uit uw machtige hand zijn voortgekomen.
Zij zijn van U en vol van uw aanwezigheid en tederheid.
U zij de lof!

Zoon van God, Jezus,
alles is door U geschapen.
U hebt een menselijke gestalte aangenomen in de moederschoot van Maria,
U bent deel geworden van deze aarde en hebt gekeken naar deze wereld met menselijke ogen.
Vandaag bent U levend in elk schepsel met uw heerlijkheid als Opgestane.
U zij de lof!

Heilige Geest, die met Uw licht deze wereld richt op de liefde van de Vader
en de weeklacht van de schepping begeleidt,
ook U leeft in onze harten
om ons aan te zetten tot het goede.
U zij de lof!

Heer God, één en drievuldig,
kostbare gemeenschap van oneindige liefde,
leer ons U te aanschouwen
in de schoonheid van het heelal
waar alles spreekt van U.

Wek onze lofprijzing en dankbaarheid om ieder wezen dat U hebt geschapen.
Geef ons de genade ons ten diepste verenigd te voelen met al het bestaande.

God van de liefde, toon ons onze plaats in deze wereld
als instrumenten van uw liefde
voor alle wezens van deze aarde,
want geen enkel van hen wordt door U vergeten.

Verlicht hen die macht en geld bezitten,
opdat zij worden behoed voor de zonde van de onverschilligheid,
het algemeen welzijn liefhebben, de zwakken ondersteunen,
en zorg dragen voor deze wereld die wij bewonen.

De armen en de aarde schreeuwen:
Heer, doordring ons met uw macht en met uw licht,
om ieder leven te beschermen,
om een betere toekomst te bereiden,
opdat uw Rijk kome,
het rijk van gerechtigheid, vrede, liefde en schoonheid.
U zij de lof!
Amen.

Gebed van Paus Franciscus