Schepping: hoe is het leven bedoeld?

Als we willen weten hoe God het leven bedoeld heeft, moeten we terug naar het allereerste begin.

De Bijbel begint met het scheppingsverhaal. In het begin was er niets. Maar God scheidde licht en duisternis, het werd dag en nacht. De eerste dag. God scheidde het water boven en onder de aarde en maakte de hemel. De tweede dag. God maakte het land, de zee en alle bomen en planten. De derde dag. God maakte de zon, maan en sterren, de seizoenen waren ingesteld. De vierde dag. God maakte de vissen en vogels en blies ze Zijn levensadem in. De vijfde dag. God maakte de landdieren en de mens, Adam en Eva, en blies ze Zijn levensadem in. De zesde dag. En het was goed, alles was goed. Het water en de aarde waren schoon, de lucht onbedorven. Mensen en dieren doodden en aten elkaar niet, er was geen ruzie. En God rustte op de zevende dag, de shabbat (zaterdag).

Tot de zondeval was alles in balans, het was het paradijs. Zó is het leven bedoeld: in balans, in vrede, schoon en onbedorven. Waar we dat op baseren? Op elke dag die gemaakt werd en goed was. En op wat er nog meer in het scheppingsverhaal geschreven staat: God gaf mensen en dieren vruchten en planten om te eten. “Hierbij geef Ik jullie alle zaaddragende planten en all vruchtbomen op de aarde; dat zal jullie voedsel zijn (Genesis 1:29).”

Na de zondeval, veranderde dat. In plaats van samen, werd het ieder voor zich. Mens tegen mens. Broer tegen broer. Natie tegen natie. Mens tegen dier. Dier tegen dier. De mens tegen de schepping. Al het mooie en al het goede werd langzaam door de mens vernietigd. God zelf kon dat niet langer aanzien en gaf Noach, tien generaties na Adam, de opdracht een Ark te bouwen: een nieuwe kans.

Vandaag de dag zijn we duizenden jaren verder. Als we om ons heen kijken, is de wereld niet meer in balans. We leven niet meer zoals God het bedoeld heeft. Gelukkig kunnen we ervoor kiezen wel weer verantwoordelijk met de schepping om te gaan. Stap voor stap, weer leren leven zoals God het bedoelde.

Ben je benieuwd naar het hele scheppingsverhaal? Je kunt het hier zelf lezen.